Propostes de Treballs Fí Màster
Dilluns, 26 de febrer de 2018 

4 PFM PROPOSATS.
Títol PFC:  Disseny digital amb FPGAs    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Equip didàctic per a la Màquina Senzilla    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Diseño y simulación VHDL/Simulink de controlador PID sobre FPGA    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Propuesta abierta de PFC a alumnos, sobre temáticas relacionadas con: microcontroladores, FPGAs, software para PCs    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;