Propostes de Treballs Fí Màster
Dimecres, 26 de juny de 2019 

7 PFM PROPOSATS.
Títol PFC:  Disseny digital amb FPGAs    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Disseny d'un convertidor ac-dc per aplicacions residencials    Director:  Cid Pastor, Angel; Vidal Idiarte, Enric
Títol PFC:  Modelado de objetos mediante la técnica de masas y muelles    Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Representación tridimensional de objetos volumétricos    Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Sistema automático para la selección de las frecuencias óptimas de modulación de temperatura de microsensores de gases    Director:  Llobet Valero, Eduard;
Títol PFC:  Disseny i Càlcul de una Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP)de una capacitat de 100 m3/h     Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Sistema d'equilibrat electrònic per a la captació d'energia en un avió elèctric.    Director:  Olalla Martínez, Carlos;