Propostes de Treballs Fí Màster
Dijous, 13 d´agost de 2020 

5 PFM PROPOSATS.
Títol PFC:  Programació de rutines de processat de senyal per a Bioenginyeria    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  FMCW radar software for automotive radar applications    Director:  Lázaro Guillén, Antoni;
Títol PFC:  BMS & Carregador de bateria per una bicicleta elèctrica    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
Títol PFC:  Sistema d'equilibrat electrònic per a la captació d'energia en un avió elèctric.    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
Títol PFC:  On-board Charger LLC Converter.    Director:  Olalla Martínez, Carlos;