Propostes de Treballs Fí Màster
Dissabte, 16 d´octubre de 2021 

13 PFM PROPOSATS.
Títol PFC:  Detecció i alineament de pics en espectres de RMN    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Programació de rutines de processat de senyal per a Bioenginyeria    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Controlador para memoria DRAM para un VFPU (Vector Floating Point Unit)    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Propuesta abierta de PFC a alumnos, sobre temáticas relacionadas con: microcontroladores, FPGAs, software para PCs    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Diseño y simulación VHDL/Simulink de controlador PID sobre FPGA    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Modelado de objetos mediante la técnica de masas y muelles    Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Automatització d'un procés o màquina (A concretar per l'alumne)    Director:  Gil Dolcet, Ernest;
Títol PFC:  Evaluación comparativa de semiconductores para un corrector del factor de potencia activo.    Director:  Giral Castillón, Roberto;
Títol PFC:  FMCW radar software for automotive radar applications    Director:  Lázaro Guillén, Antoni;
Títol PFC:  Automatización de una Estación Depuradora de Aguas Residuales    Director:  Leyva Grasa, Ramon;
Títol PFC:  BMS & Carregador de bateria per una bicicleta elèctrica    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
Títol PFC:  Sistema d'equilibrat electrònic per a la captació d'energia en un avió elèctric.    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
Títol PFC:  On-board Charger LLC Converter.    Director:  Olalla Martínez, Carlos;