Propostes de Treballs Fí Màster
Diumenge, 24 de juny de 2018 

9 PFM PROPOSATS.
Títol PFC:  Control strategies and performance analysis of a SCIG in wind power applications    Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio;
Títol PFC:  Analysis of an externally excited synchronous generator in stand-alone and grid-connected modes    Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio;
Títol PFC:  Control and performance analysis of PMSM in variable speed conditions     Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio;
Títol PFC:  Disseny digital amb FPGAs    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Equip didàctic per a la Màquina Senzilla    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Diseño y simulación VHDL/Simulink de controlador PID sobre FPGA    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Propuesta abierta de PFC a alumnos, sobre temáticas relacionadas con: microcontroladores, FPGAs, software para PCs    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Disseny i Càlcul de una Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP)de una capacitat de 100 m3/h     Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Anàlisis tècnic i econòmic de la implantació de una instal·lació de Biomassa i una xarxade calor per a calefacció i generació d'electricitat al Campus Sescelades de la URV    Director:  Massagués Vidal, Lluís;