Propostes de Projectes Fí de Carrera de 1er Cicle / Treballs Fí de Grau Dijous, 13 d´agost de 2020 

11 PFC / TFG de 1r cicle PROPOSATS.
Títol PFC:  Aplicació Android per enviar notificacions massives en el cercle de contactes de l'usuari    Director:  Brezmes Llecha, Jesús;
Títol PFC:  Desenvolupament d'una eina de càlcul per a analitzar l'arbre de potència d'un vehicle.    Director:  Cabré Rodon, Roger;
Títol PFC:  Programació en R:'fitting'de senyals     Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Simulació d’incorporació de vehicles guiats automàtics en una planta de cereals.     Director:  Gil Dolcet, Ernest;
Títol PFC:  Plataforma per aplicacions IoT i domòtica basada amb arduino    Director:  Lázaro Guillén, Antoni;
Títol PFC:  Diseño de sistema de monitoritzación de contaminación ambiental    Director:  Lázaro Guillén, Antoni;
Títol PFC:  Disseny i càlcul de una línia de 25 kV desde la S.E. de Cambrils i una futura Central Solar Fotovoltaica de 12 MWp situada al municipi de Riudoms.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul d'un enllumenat dinàmic per a carreteres.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul d'una central solar fotovoltaica de 15 MWp interconnectada a la xarxa de 25 kV, situada al municipi de Morala Nova.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i Càlcul d'una línia elèctrica de 25 kV des de una Planta Solar Fotovoltaica situada a Riudoms fins a la SE de Cambrils     Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul d'una central solar fotovoltaica de 3000kWp interconnectada a la xarxa de 25 kV, situada al municipi de Perafort    Director:  Massagués Vidal, Lluís;