Propostes de Projectes Fí de Carrera de 1er Cicle / Treballs Fí de Grau Diumenge, 16 de juny de 2019 

11 PFC / TFG de 1r cicle PROPOSATS.
Títol PFC:  Disseny de un pulsometre de cor amb un telèfon Android    Director:  Brezmes Llecha, Jesús;
Títol PFC:  Prova de diferents algoritmes de Machine Learning per a la segmentació d'imatges MALDI-TOF    Director:  Brezmes Llecha, Jesús;
Títol PFC:  Programació Arduino Uno a baix nivell    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Automatizació d'assajos de curctircuit i sobrecorrent    Director:  Cid Pastor, Angel;
Títol PFC:  Modelado de objetos mediante la técnica de masas y muelles    Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Representación tridimensional de objetos volumétricos    Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Projecte de instalació electrica d'una planta industrial de composició i extrusió de plastics LSZH    Director:  Garcia Amorós, Jordi;
Títol PFC:      Director:  Iñiguez Nicolau, Benjamin;
Títol PFC:  Anàlisi de la distorsió en amplificadors RF utilitzant la funció integral    Director:  Iñiguez Nicolau, Benjamin;
Títol PFC:  Disseny i Càlcul d'una línia elèctrica de 25 kV des de una Planta Solar Fotovoltaica situada a Riudoms fins a la SE de Cambrils     Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Interfície d'Entrada i Sortida Basada en FPGA per Control de Convertidors de Potència    Director:  Olalla Martínez, Carlos;