Propostes de Projectes Fí de Carrera de 1er Cicle / Treballs Fí de Grau Dissabte, 16 d´octubre de 2021 

32 PFC / TFG de 1r cicle PROPOSATS.
Títol PFC:  Simulació de camps elèctric generats per distribucions contínues de càrrega en materials diversos.    Director:  Cabré Rodon, Roger;
Títol PFC:  Propuesta abierta de PFC a alumnos, sobre temáticas relacionadas con: microcontroladores, FPGAs, software para PCs    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Control con ANDROID de periférico USB     Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Controlador PID sobre FPGA    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Implementación en VHDL de un IP controlador de DRAM    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Programación de entorno visual para maquina sencilla    Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Monitorización y control remoto de una granja avícola     Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Estudio técnico y de mercado sobre interruptores de potencia para distribución de energía eléctrica.    Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Implementación y validación de un control MPPT basado sobre el algoritmo Perturbar y Observar     Director:  El Aroudi, Abdelali;
Títol PFC:  Virtualització d'Instruments per a Laboratori de Física     Director:  Ferré Borrul, Josep;
Títol PFC:  Control d'un Sistema d'Anodització d'Alúmina Nanoporosa mitjançant Raspberry Pi    Director:  Ferré Borrul, Josep;
Títol PFC:  ínea eléctrica de 25 kV para su legalización, desde Subestación Eléctrica de Endesa en Reus alimentar para el polígono Agroreus    Director:  Garcia Amorós, Jordi;
Títol PFC:  Automatització d'una planta o màquina II (A concretar per l'alumne)    Director:  Gil Dolcet, Ernest;
Títol PFC:  Automatització d'una planta d'àrids.     Director:  Gil Dolcet, Ernest;
Títol PFC:  Simulació d’incorporació de vehicles guiats automàtics en una planta de cereals.     Director:  Gil Dolcet, Ernest;
Títol PFC:  Modelat de convertidors SEPIC/ZETA/CUK en DCM: Verificació experimental    Director:  Giral Castillón, Roberto;
Títol PFC:  Disseny d'un wattímetre digital per a les pràctiques de Teoria de Circuits    Director:  Giral Castillón, Roberto;
Títol PFC:  Control per Passivitat d'un Statcom Multinivell    Director:  Leyva Grasa, Ramon;
Títol PFC:  Disseny i càlcul de una línia de 25 kV desde la S.E. de Cambrils i una futura Central Solar Fotovoltaica de 12 MWp situada al municipi de Riudoms.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul d'un enllumenat dinàmic per a carreteres.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul de una central solar fotovoltaica de 40 MWp situada al Montsià     Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul de una central solar fotovoltaica de 38,5 MW, interconnectada a la xarxa de 110 kV, situada al municipi de Roquetes.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul d'una central solar fotovoltaica de 15 MWp interconnectada a la xarxa de 25 kV, situada al municipi de Morala Nova.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul de una Central Solar Fotovoltaica interconnectada a la xarxa de 25 kV, situada al municipi de Benissanet.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i Càlcul d'una línia elèctrica de 25 kV des de una Planta Solar Fotovoltaica situada a Riudoms fins a la SE de Cambrils     Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul de les instal·lacions elèctriques i control automatitzat de una almazara d'oli.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Disseny i càlcul d'una central solar fotovoltaica de 3000kWp interconnectada a la xarxa de 25 kV, situada al municipi de Perafort    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Convertidor de potència amb aïllament i sensat de tensió de sortida al bobinat primari.    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
Títol PFC:  Sistema versàtil d'emmagatzematge d'energia per dispositius electrònics.    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
Títol PFC:  Convertidor per càrrega sense fils de bateries.    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
Títol PFC:  Estudi de la degradació de cèl·lules solars    Director:  Pallarés Marzal, Josep;
Títol PFC:  Aplicació de l'espectroscopia d'impedància a l'estudi de cèl·lules solars: model elèctric equivalent de les mesures.     Director:  Pallarés Marzal, Josep;