Propostes de Projectes Fí de Carrera de 1er Cicle / Treballs Fí de Grau Dimarts, 26 de març de 2019 

12 PFC / TFG de 1r cicle PROPOSATS.
Títol PFC:  Prova de diferents algoritmes de Machine Learning per a la segmentació d'imatges MALDI-TOF    Director:  Brezmes Llecha, Jesús;
Títol PFC:  Disseny de un pulsometre de cor amb un telèfon Android    Director:  Brezmes Llecha, Jesús;
Títol PFC:  Pràctiqes amb el microcontrolador ATMEGA328    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Programació Arduino Uno a baix nivell    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Diseño de componentes magnéticos para convertidores resonantes    Director:  Cid Pastor, Angel; Calvente Calvo, Francisco Javier
Títol PFC:  Diseño e implementación de un convertidor resonante LLC    Director:  Cid Pastor, Angel; Calvente Calvo, Francisco Javier
Títol PFC:  Automatizació d'assajos de curctircuit i sobrecorrent    Director:  Cid Pastor, Angel;
Títol PFC:  Representación tridimensional de objetos volumétricos    Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Modelado de objetos mediante la técnica de masas y muelles    Director:  del Castillo Pérez, Esteban;
Títol PFC:  Disseny i Càlcul d'una línia elèctrica de 25 kV des de una Planta Solar Fotovoltaica situada a Riudoms fins a la SE de Cambrils     Director:  Massagués Vidal, Lluís;
Títol PFC:  Interfície d'Entrada i Sortida Basada en FPGA per Control de Convertidors de Potència    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
Títol PFC:  Gestión mediante microcontrolador del suministro eléctrico a una planta transformadora de etileno.    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;