Propostes de Projectes Fí de Carrera de 1er Cicle / Treballs Fí de Grau Dimarts, 23 de gener de 2018 

6 PFC / TFG de 1r cicle PROPOSATS.
Títol PFC:  Pràctiques de VHDL amb FPGAs de XILINX    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
Títol PFC:  Control con ANDROID de periférico USB     Director:  Cantó Navarro, Enrique F.;
Títol PFC:  Implementación de un Convertidor Cuk de alta eficiencia    Director:  Iñiguez Galbete, Pedro; Leyva Grasa, Ramon
Títol PFC:  Estudi dels Sistemes de Conversió d'Energia a partir de les Onades.    Director:  Leyva Grasa, Ramon; Iñiguez Nicolau, Benjamin
Títol PFC:  Sistema de baix cost,     Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;
Títol PFC:  Plataforma IoT multisensora autònoma    Director:  Vilanova Salas, Xavier; Ramirez Falo, Jose Luis