Properes defenses PFC / TFG
Diumenge, 24 de juny de 2018 
2018-06-25 16:00 Aula DEEEA 331 Títol PFC:  Shift quality in Power On Upshifts of a DCT Gearbox     Alumne:  VICENTE ESPINOSA; ALEJANDRO  Titulació: GEEIA
2018-06-26 12:00 Aula 212 Títol PFC:  Disseny d'una línia de MT aèria-subterrània amb un centre de mesura amb 2 transformadors de 400 kVA    Alumne:  SALVADOR NICOLAU; CARLOTA  Titulació: GEE
2018-06-26 13:00 Aula 212 Títol PFC:  Projecte d'instal·lació elèctrica més climatització d'una escola bressol    Alumne:  MUÑOZ MARTÍ; MARC  Titulació: GEE
2018-06-27 09:00 Aula 212 Títol PFC:  Estudi Energètic del Polígon Industrial de Mont Roig del Camp    Alumne:  ARDAC; MIHAI  Titulació: GEE