Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d'una instalˇlació frigorífica
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament