Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementaciķ d'un alcoholimetre
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disenyar l' estructura del sistema, basada en un PIC
  • Implementar l'estructura disenyada
  • Programar les rutines del PIC
  • Verificar el funcionament del sistema
  1. Escollir les parts que composaran el sistema (Cambra, vālvules, sensor, PIC...)
  2. Implementar el harware necessari per les diferents parts del sistema
  3. Programar les rutines que permetin el funcionament del sistema
  4. Verificar el funcionament de cada una de les rutines
  5. Verificar el funcionament global del sistema