Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  COPROCESADORES BIOMETRICOS EN UNA ARQUITECTURA SoC WISHBONE
Director:  Cantˇ Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electr˛nics

Objectius
Procès de desenvolupament