Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'un programa amb C++ per al control d'un sistema de generació de barreges gasoses
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Generar subrutinas de comunicacion Matlab-Mass flows
  • Generar interfaz amigable desde Matlab
  • Sistema de generacion de medidas automaticas bajo una base de datos
  1. Familirarización con las subrutina GUIDE de matlab
  2. Diseño de la comunicacion Matlab-Mass Flows
  3. Diseño de todo el programa de base de datos de medidas