Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny antenes miniatura per aplicacions de radioidentificacio (RFID) a 900 MHz
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny antenes miniatura per tags RFID a la banda de UHF
  • Mesura de les prestacions amb sistemes comercials de RFID
  1. Estudi de les antenes disponiblers al mercat segons l'aplicacio
  2. Dissenys difererents tipus d'antenes impresses
  3. Optimització de les antenes per adaptació d'impedancies amb el xip del TAG
  4. Test de tasa de bloqueig amb sistema RFID comercial