Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Discriminador de piezas para automoción
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Identificacion del problema
  • Diseño del equipo
  • Realización del software de contról del equipo