Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementación de convertidor buck de dos células con un control PWM de dos entrada y dos salidas
Director:  El Aroudi, Abdelali ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament