Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implemenatción de un convertidor buck de tres células controlado por PWM de multiples entradas y multiples salidas
Director:  El Aroudi, Abdelali ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament