Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Dispositius DMX d'il·luminació controlats per radio
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament