Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Generació de senyals de radiofreqüčncia arbitraries
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docčncia
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Control de modulador IQ disponible al laboratori per generacio senyals de comunicacions
  • Implementar software de control de l'instrumental de RF del laboratori
  1. Recerca bibliografica
  2. Porgramacio rutines de control dels instruments
  3. Programacio interface grafica en MATLAB i SIMULINK
  4. REalitzacio de mesures del sistema
  5. Redaccio del projecte