Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi de sistemes d'identificacio per radiofreqüència (RFID) en bandes UHF
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Simulacio de prestacions de sistemes RFID en banda UHF
  • Estudi sistemes alternatius als sistemes actuals
  • Caracterització de sistemes RFID en entorns reals