Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Conjunto de Instalaciones de una Estaciˇn Depuradora de Aguas Residuales
Director:  Barrado Rodrigo, JosÚ Antonio ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Te˛ric
Temàtica:  Automatitzaciˇ

Objectius
Procès de desenvolupament