Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño de la instalación eléctrica del Hotel Mas Sordé
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament