Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització i Control d'un procés de deshidratació en aliments
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  Valderrama Blavi, Hugo Jorge
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Coneixer el funcionament de la planta de producció d'aliment per a mascotes
  • Identificació del paràmetre de la planta
  • Elecció del hardware per a la millora de l'automatització i control
  • Controlar la humitat i la temperatura en el procés de assecament de
  1. Presa de contacte amb l'entorn i lectura de documentació inicial.
  2. Presa de mesures a la planta
  3. Simulació del procés d'assecament
  4. Disseny del control i programació del diferents PLC
  5. Posta en servei de la millora en el rang de humitat de sortida del producte