Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Co-disseny hardware - software d' un sistema de signatura digital
Director:  Deschamps, Jean-Pierre ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Sistema de signatura digital integrat dins un dispositiu programable (FPGA Spartan II)
  1. Hardware: descripció en VHDL i síntesi per a una FPGA Spartan II
  2. Software: programa per al microcontrolador PicoBlaze