Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Co-disseny hardware - software d' un sistema de comunicació sèrie entre un ordenador personal i una targeta de prototipus
Director:  Deschamps, Jean-Pierre ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Comunicació sèrie entre un ordenador personal i una targeta de prototipus
  1. Hardware: descripció en VHDL i síntesi per a una FPGA Spartan II
  2. Software: programa per al microcontrolador PicoBlaze