Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'instal.lacións en equipaments industrials
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament