Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN AUTOMATIZADO
Director:  Cruz Pérez, Joaquín ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament