Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  IMPLANTACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES I ELECTRIFICACIÓ D'UN PETIT HOTEL RURAL
Director:  Santibañez Huertas, Pedro ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Aplicar coneixements adquirits en la realització d'un projecte d'energies renovables i instal.lacions elèctriques
  1. Recopilació de informació tècnica relacionada
  2. Elaboració de Memòria y Annexes
  3. Elaboració de Plànols
  4. Resta de documents