Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desarrollo de una red neuronal con aprendizaje basado en métodos estocásticos
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Optimització de l'arquitectura d'una xarxa neural emprant mčtodes estocŕstics
  • Estudi de l'utilització d'algorismes genčtics
  • Estudi de l'utilització del mčtode de recuit simulat
  • Desenvolupament d'un entorn grŕfic d'optimització
  1. Optimització del nombre d'entrades d'una xarxa MLP
  2. Optimització del nombre d'entrades i simplificació del nombre de pesos sinŕptics
  3. Comparació entre diversos mčtodes estocŕstics
  4. Análisi dels resultats i conclusions