Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'una placa per a mesures del caminar
Director:  Caņellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentaciķ

Objectius
Procès de desenvolupament