Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d’un magatzem de fruits secs
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Descripció dels requeriments d'automatització
  • Selecció de sensors i actuadors necesaris.
  • Selecció del controlador
  • Programació del controlador