Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Modul d'entrada-sortida controlat via USB
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Programació de drivers
  1. Programar aplicació en VC o en VB
  2. Programar aplicacio uC sobre 8051 en llenguatge C
  3. Desenvolupament targeta