Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementación práctica de un convertidor continua-continua tipo Buck con control digital.
Director:  Calvente Calvo, Francisco Javier ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Implementación de un convertidor continua-continua del tipo Buck con control digital
  1. Modelado y simulación del convertidor
  2. Diseño del control digital
  3. Construcción del convertidor
  4. Implementación del control medianta microcontrolador PIC
  5. Medida de las características del sistema