Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació d'un edifici de vivendes
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Càlcul i sel·lecció dels conductors, de les proteccions i del quadre elèctric
  • Càlcul i sel·lecció de l'enllumenat de les zones comunitàries
  • Disseny de la instal·lació de protecció contra incendis