Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal·lació elèctrica d'un edifici destinat a laboratoris
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Càlcul i sel·lecció dels conductors, de les proteccions i del quadre elèctric
  • Càlcul i sel·lecció de l'enllumenat interior i exterior
  • Automatització de determinades tasques