Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  test vectorial universal bidireccional para buses de hasta 16 bits
Director:  Garcés Miguel, Pedro ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament