Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Pràctiques d'ús del bus I2C amb el microcontrol·lador PIC 16F876 de microchip
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament