Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementació d'un control de corrent máxima PWM amb llaç de tensió borrós.
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Regulació i Control

Objectius
Procès de desenvolupament