Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'instalˇlacions en edifici de vivendes
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament