Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal·lació elèctrica d'una nau destinada a la producció de peces metàliques
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny i càlcul de la instal.lació elèctrica
  1. Disseny i càlcul de la instal.lació elèctrica