Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal·lació elèctrica d'una bodega
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny i càlcul de la instal.lació elèctrica
  • Selecció de consum en BT o AT
  • Climatització i refrigeració de la bodega
  1. Coneixement del procès de producció de la bodega
  2. Disseny i càlcul de la instal.lació elèctrica
  3. Climatització i refrigeració de la bodega