Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Simulació de mòduls fotovoltaics amb Pspice
Director:  Pallarés Marzal, Josep ;  Marsal Garví, Lluís Francesc
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Simulació d'una cèl·lula solar amb Pspice
  • Simulació d'un mòdul fotovoltaic amb Pspice
  1. Entendre el funcionament d'una cèl·lula solar
  2. Simulació d'una cèl·lula aïllada
  3. Simulació d'un mòdul fotovoltaic
  4. Ajust dels paràmetres d'un panell comercial