Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de deteccció perimetral
Director:  Marsal Garví, Lluís Francesc ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Coneixer sistema de comunicació per fibra òptica i radiofreqüència
  • Determinar els paràmetres característics del sistema
  • Disseny del sistema per fibra òptica i radiofreqüència
  1. Introducció a la fibra òptica
  2. Introducció a la radiocomunicació
  3. Selecció dels componets del sistema
  4. Disseny i càlcul del sistema
  5. Redacció del projecte i revisió