Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE UNA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA PARA DESALACIÓN DE AGUA
Director:  del Castillo Pérez, Esteban ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament