Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Methods for feature selection: genetic algortihms and convergence optimisation
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudiar diversos mètodes de selecció de variables
  • Aplicar el mètodes de selecció a una base de dades (mesures amb sensors de gasos)
  • Desenvolupar mètodes per reduir el temps de convergència dels mètodes de selecció.
  • Avaluar les diverses opcions desenvolupades