Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  SIMULADOR DE ROBOTS FUTBOLISTES AMB SIMULINK
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docŔncia
Tipus treball:  Simulaciˇ/Software
Temàtica:  Regulaciˇ i Control

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Realitzar un programa de simulaciˇ de robots m˛bils per l'assignatura de Rob˛tica M˛bil
  • Utilitzar la toolbox StateFlow de Simulink per possibilitar la programaciˇ de mÓquines d'estats
  1. Dissenyar l'estructura general del programa en diagrames d'estats
  2. Implementar l'estructura amb l'eina StateFlow
  3. Programar una GUI amb Matlab com a interfÝcie amb l'usuari
  4. Realitzar una emulaciˇ del joc de futbol
  5. Validaciˇ del programa