Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización del Proceso de Ensamblaje del Soporte del Sensor de Lluvia en Parabrisas
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  -
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament