Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de adquisicion y transmision de datos mediante MSP430F169
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  Llobet Valero, Eduard
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  -
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament