Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control de temperatura amb microcontrolador per a sensors de gasos de capa gruixuda
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Requeriments i especificacions
  • Tria del control
  • Implementació control amb PIC
  • Proves de fucnionament