Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Study of Support Vector Machines and Comparison with the Multi-Layer Perceptron for Non-Linear Data Regression
Director:  Martínez Salamero, Luis ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament