Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Optimitzaciķ i extracciķ de parāmetres ōptics d'estructures multicapa
Director:  Marsal Garví, Lluís Francesc ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulaciķ/Software
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Determinaciķ dels parāmetres ōptics dels materials
  • Realitzar un programa grāfic de representaciķ de les dades experimentals
  • Algoritme d'ajust de les dades experimentals
  • Donat un resultat experimental extreure els parāmetres ōptics
  1. Bibliografia
  2. Programa Matlab i entorn grāfic
  3. Realitzaciķ del programa d'ajust
  4. Extracciķ del les dades