Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Controlador del display LM4733 basat en el xip SED1330F
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament