Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Anàlisi de mescles líquides multicomponent mitjançant un espectrofotòmetre IR i tècniques quimiomètriques
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Posada a punt del sistema de mesura amb l'espectròmetre IR del DEEEA
  • Realització de les mesures experimentals
  • Extracció de característiques dels espectres
  • Processament amb tècniques quimiomètriques