Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desarrollo de una práctica de codificación por modulación AM
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  El Aroudi, Abdelali
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament