Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementación del algoritmo de selección de variables conocido con el nombre de 'simulated annealing' (recocido simulado).
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Desenvolupar l'algorisme de simulated annealing
  • Validació del funcionament amb diverses dades.