Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Analisis de eficiencia en convertidores bucks para aplicaciones en baja tension
Director:  Garcés Miguel, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament